28-08-2018

Overlijden Lex van Dartel

Met droefheid in ons hart stellen wij u op de hoogte van het overlijden van Lex van Dartel. Lex was binnen De Ridder werkzaam als product manager Yasda. Hij was technisch zeer begaafd,  een no-nonsense man, pragmatisch en een techneut in hart en nieren.

Met zijn gedegen kennis van zaken heeft hij bij ons zijn steentje bijgedragen aan het in de markt zetten van de freesmachines van Yasda en wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Lex was een gedreven man en heeft het leven ten volle geleefd. Het was alleen naar menselijke maatstaven veel te kort. We hadden hem zo graag nog heel veel mooie jaren gegund, samen met zijn Letty.

Met grote waardering denken wij terug aan zijn inzet voor en betrokkenheid bij ons bedrijf.